stevanputnikovic@yahoo.com

Pozovite nas: +381 63 55 11 45

Oprema

Servis automatskih menjača „Slavko“ raspolaže najnovijom opremom za ispitivanje, servisiranje i popravku automatskih menjača.

Hidroblok automatskog menjača

Hidroblok automatskog menjača

Hidroblok predstavlja najsloženiji i najkomplikovaniji deo automatskog menjača. Najveći deo problema ide upravo iz hidrobloka. Hidroblok nije moguće proveriti bez odgovarajuće opreme. Oprema za ispitivanje hidrobloka kojom naš servis raspolaže predstavlja poslednju generaciju opreme koju je proizveo “Hydratest”. Predstavlja vodeću svetsku tehnologiju u oblasti automatskih menjača I to je jedini siguran način za ispitvanje i popravku hidrobloka. Korišćenjem VBDAC sistema moguće je vrlo precizno merenje kao i štelovanje i popravka hidrobloka i elektromagnetnih ventila na njemu.

Dijagnostički uređaji za pronalaženje kvarova na automatskim menjačima

Dijagnostički uređaji za pronalaženje kvarova na automatskim menjačima

Nalaženje kvarova na automatskom menjaču je često nemoguće bez korišćenja odgovarajućih dijagnostičkih uređaja. Da bi omogućili pouzdanu dijagnozu kvara moramo biti u stanju da čitamo, tumačimo i brišemo kodove grešaka. Naš servis raspolaže sa više od dvadeset specijalnih i univerzalnih dijagnostičkih uređaja.

Zamena ulja u automatskom menjaču

Zamena ulja u automatskom menjaču

Servis automatskog menjača spada u redovno održavanje i ukoliko se ne radi redovno i pravilno može biti uzrok velikih problema. Neadekvatna zamena ulja je opasna isto koliko i ne menjanje ulja. Ispuštanjem ulja iz menjača na čep se ispusti samo 50% ulja, čto znači da zamena nije kompletna. Takođe, provera nivoa ulja bez dijagnostičke opreme nije moguća jer je vrlo bitno pratiti temperaturu ulja prilikom provere. Naš servis raspolaže opremom kojom možemo da zamenimo svo ulje u menjaču i isperemo menjač. Jedino takva zamena ulja i filtera predstavlja pravi servis automatskog menjača.

;